Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #4609
  jenny225jenny225
  Thành viên

  If you want to transfer money from Venmo to cash app then you can do it by just add a bank account with both applications, make sure the bank account should be the same in both the applications. If you use different bank accounts then you unable to send the money from Venmo to the cash app.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.